jueves, 28 de abril de 2011

8.Activitats per treballar a l'aula

1.Conversa sobre els habitatges

La mestra presentarà breu textos que parlin sobre l’habitatge dels esquimals que prèviament haurà seleccionat. Aquests textos seran llegits pels infants amb l’ajut de la mestra i es realitzarà una conversa on puguin  defensar i debatre les seves opinions. Després de la conversa la mestra els hi ensenyarà imatges sobre el tipus de vivenda on viuen en les diferents estacions de l’any.

Seguidament, es farà una fitxa on apareixeran tres imatges d’habitatges (iglú, tenda i casa) i hauran d’escriure una frase de cada tipus de casa.


Juguem als esquimals

La mestra muntarà una tenda de campanya a l’aula de psicomotricitat peruqè els infants facin joc simbòlic simulant la vida dels esquimals.


2. Construcció d'un iglú

La mestra repartirà quadradets de plastilina blanca als nens, amb aquests els alumnes construiran un iglú, que quan l’acabin podran emportar-se cap a casa.


3. Diferents habitatges

La mestra repartirà una fitxa on hi haurà diferents tipus de vivendes, tant d’esquimals com d’altres cultures. Els nens i nenes hauran d’identificar el tipus d’habitatges dels esquimals, encerclant i pintant la imatge correcta.  Posteriorment, es infants hauran de debatre la seva resposta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario